Cong Ty TNHH Xuong Minh khong chi la noi chuyen cung cap thap giai nhiet ma con la nha phan phoi phu kien thap giai nhiet gia tot nhat tai Ha Noi TP HCM va cac tinh thanh khac 

Theo do Xuong Minh cung cap day du cac linh kien thap giai nhiet gom co khung thap than thap hay vo thap canh quat dong co hop so … Neu co quy khach hang co nhu cau dat mua thi hay lien he ngay voi chung toi theo hotline 0913 201 426 de duoc tu van bao gia moi nhat 

Phu kien thap giai nhiet giu vai tro quan trong trong qua trinh van hanh

Vai tro cua phu kien thap giai nhietMoi mot linh kien ben trong thap giai nhiet nuoc deu dam nhiem mot chuc nang nhat dinh va dam bao cho qua trinh lam Do dac thu nen tuoi tho cua moi linh kien thap giai nhiet la khac nhau khi mot bo phan hong hoc se anh huong toi qua trinh lam viec cua cac bo phan khac lam anh huong toi hieu suat lam mat cua thap 

Chinh vi the khi gap phai cac su co hong hoc nguoi dung can de ra giai phap khac phuc de khong lam anh huong toi hieu suat van hanh cua thap va may moc trong nha xuong 

Mot so linh phu kien thap giai nhiet

Khung va than thap

Khung va than duoc xem nhu be do cho ca thap giai nhiet Day la bo phan truc tiep chiu tac dong cua cac yeu to thoi tiet ben ngoai nen viec lua chon chat lieu de cau tao khung va than thap rat duoc nha san xuat coi trong 

Da so khung va than thap lam mat duoc lam tu chat lieu thep khong ri co kha nang chong o vang hoen ri … dem lai tuoi tho cao Voi mot so thuong hieu thap giai nhiet cong nghiep thi chan thap co the duoc lam tu soi thuy tinh sieu ben 

Khoi dem

Vi tri cua khoi dem ben trong thap lam mat

Khoi dem hay con co ten goi khac la filling tam tan nhiet Day la phu kien dong vai tro quyet dinh den hieu qua trao doi nhiet giua nuoc va khong khi ben trong thap giai nhiet 

Co 3 loai khoi dem do la khoi dem dang phun khoi dem dang mang va khoi dem dang mang it tac

 Khoi dem dang phun la cac thanh chan duoc thiet ke nam ngang lam bang nhua hoac bang go 

 Khoi dem dang mang duoc thiet ke voi hinh dang da dang hon so voi dang phun co the la phang nhan hay ro to ong hoac mot vai dang khac So voi khoi dem dang phun thi khoi dem dang mang dem lai hieu qua tan nhiet tot hon 

 Khoi dem dang mang it tac co cau tao va kich thuoc duong ranh lon hon so voi khoi dem dang mang nen can xu ly thuong xuyen nguon nuoc Thiet bi giup nguoi dung tiet kiem duoc nang luong dang ke 

Dau phun

Dau phun thap giai nhiet duoc thiet ke kha linh hoat

Dau phun Phu kien thap giai nhiet nay thuc hien nhiem vu lam uot khoi dem mang va phan chia nuoc dong deu o phan tren cua khoi dem Dau phun duoc thiet ke kha linh hoat co the duoc co dinh roi phun nuoc theo dang tia de phan nuoc deu len be mat tam tan nhiet hoac co the di chuyen theo chieu kim dong ho de chia nuoc can bang di cac huong hieu qua hon Kha nang phan chia nuoc cang deu thi hieu qua trao doi nhiet cang cao 

Quat

Canh quat mot trong nhung phu kien thap giai nhiet quan trong Hien nay quat huong truc va quat ly tam deu duoc su dung pho bien trong thap lam mat nuoc 

Thiet ke canh quat thap giai nhiet tuy thuoc vao tung dong thap

Tuy tung loai thap lam mat ma thiet ke cua canh quat co the khac nhau 

Thap giai nhiet co cong suat lanh tu 5RT 30RT Canh quat duoc che tao tu chat lieu nhua ABS tong hop co do ben cao va chac chan 

Thap giai nhiet co cong suat lon tu 40 – 1000RT Canh quat duoc gia cong bang chat lieu hop kim nhom nen co kha nang chong an mon nen khong chiu anh huong boi cac yeu to thoi tiet gay hu hai cho thap 

Dong co thap giai nhiet

Dong co thap lam mat duoc thiet ke dac biet voi nhiem vu chung la lam quay canh quat hut va dua hoi nuoc nong ra ngoai khi quyen gop phan dem lai hieu qua giai nhiet cao Linh kien thap giai nhiet nay co nhieu cong suat va toc do khac nhau tu 1 4HP 1 2HP den 15HP 20HP … co toc do 960v p 760v p hay 650v p …giup nguoi dung de dang ket hop voi hop giam toc de dieu chinh toc do gio phu hop voi nhu cau su dung 

 

Ong chia nuoc

Ong chia nuoc thap giai nhiet can ve sinh bao duong thuong xuyen

Ong chia thap giai nhiet nuoc duoc lam tu nhua PVC ben chac thuc hien chuc nang dan nuoc vao he thong thap cung nhu dan nuoc ha nhiet den cac vi tri can lam mat Tuy nhien sau mot thoi gian su dung thiet bi cung gap phai mot so su co hong hoc nhu rong tao phat trien nen nguoi dung can thuong xuyen ve sinh bao duong 

Hop so thap giai nhiet

Hop so – Linh kien thap tan nhiet giu mot vai tro quan trong trong qua trinh lam mat va trao doi nhiet Chung duoc thiet ke doc dao va ben chac su dung dau boi tron it nen it xay ra su co hong hoc nao trong qua trinh van hanh 

Hop so giu vai tro quan trong trong thap giai nhiet

Tam luoi

Duoc cau thanh tu vat lieu sieu ben PVC duoc su dung de ngan ngua cac vat the xam nhap vao ben trong thap nen nuoc khong bi ban ra ngoai cung nhu giam su tieu hao nuoc ben trong thap 

Day dai

Vi tri lap dat day dai thap lam mat

Cung giong nhu dong co day dai thap giai nhiet cung la phu kien khong the thieu anh huong den qua trinh lam mat nuoc Nhung sau mot thoi gian su dung rat de bi an mon vi lam viec trong moi truong am uot nen nguoi dung can chu y 

Cac phu kien thap giai nhiet cong nghiep nay dang duoc phan phoi tai Dien may Hoang Lien voi gia ca rat phai chang Moi thac mac ve san pham cung nhu tim hieu ve cac model thap giai nhiet Tashin Kumisai …nguoi dung vui long lien he toi so hotline 0913 201 426 de duoc nhan vien Xuong Minh tu van giai dap nhanh chong mien phi

 

 

Tham khao:

 

 

https://www.bloglovin.com/@pentium/cooling-tower-components-cooling-tower-parts 

http://vnshare.freeblog.biz/2020/04/21/linh-kien-thap-giai-nhiet/ 

http://thapgiainhiet.e-monsite.com/blog/linh-kie-n-tha-p-gia-i-nhie-t-cong-nghie-p-chi-nh-ha-ng-update-2020.html 

https://vitme-bi-69.webself.net/blog/2020/04/21/linh-kien-thap-giai-nhiet 

https://vnshare-04.webself.net/blog/2020/04/21/linh-kien-thap-giai-nhiet 

https://sites.google.com/site/thapgiainhietxm/linh-kien-thap-giai-nhiet 

https://kinhdoanhtmdt.weebly.com/home/linh-kien-thap-giai-nhiet-cong-nghiep-update-2020 

http://seo-motorteco.mystrikingly.com/blog/linh-kien-thap-giai-nhiet 

http://dienmaytm.mystrikingly.com/blog/linh-kien-thap-lam-mat 

http://tashin.mystrikingly.com/blog/linh-kien-thap-giai-nhiet 

https://thapgiainhiet.goat.me/qUAqKv9uWk 

https://thap-giai-nhiet-nuoc-25.webself.net/blog/2020/04/19/linh-kien-thap-giai-nhiet 

https://thichreview.bcz.com/2020/04/21/linh-kien-thap-giai-nhiet-cong-nghiep-update-2020/ 

https://thichreview.bcz.com/2020/04/21/so-do-nguyen-ly-lam-viec-cua-thap-giai-nhiet/ 

Thuanthaogroup